Phân tích kỹ thuật PVD: Sóng 5 giảm tiếp?

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Phân tích kỹ thuật PVD: Sóng 5 giảm tiếp?

PVD hôm nay chính thức báo sell, báo hiệu sóng 4 hồi đã kết thúc chuẩn bị vào sóng 5 giảm tiếp :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.