Phân tích kỹ thuật STB: Ngừng mua mới trong nhịp tới này

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Phân tích kỹ thuật STB: Ngừng mua mới trong nhịp tới này

Mặc dù chỉ số ngành Ngân hàng vẫn còn nhịp tăng cuối theo chart: Phân tích kỹ thuật chart ngành ngân hàng nhưng STB vẫn phải cẩn thận củi lửa với Kb này :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.