Vnindex ngày 30/3/2015

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Vnindex ngày 30/3/2015

Timing ngày mua 4/4 (+-2 ngày) sắp tới, canh chặt những phiên đạp mạnh giải ngân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.