Cập nhật HSX D1 tới 11h30 ngày 4/5/2015

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Cập nhật HSX D1 tới 11h30 ngày 4/5/2015

Cập nhật HSX D1 tới 11h30 ngày 4/5/2015, như vậy mốc P tháng của HSX đã bị vi phạm, Các bác cứ mạnh dạn cut trym nhá :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.