Cập nhật HSX: HSX chính thức đã mất trinh :)

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Cập nhật HSX: HSX chính thức đã mất trinh :)

Sau Pic: Trinh sinh ra là để phá thì hôm nay HSX chính thức mất trinh ở mốc R1, kiểu này 1-2 vài phiên nữa mây ngày sẽ gẫy, khi mây ngày gẫy thì lại tới tuần gẫy, lúc đó tt chắc là đit bằng đít mất :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.