Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HCM: Sẽ đứt cáp vài phiên

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HCM: Sẽ đứt cáp vài phiên

Cùng đồng hành với HCM sẽ là SSI em có up chart lên rùi đó :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.