Phân tích kỹ thuật cổ phiếu REE: Tiếp tục xu hướng giảm

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu REE: Tiếp tục xu hướng giảm

Cập nhật REE tới thời điểm hiện tại:Chart ree cũ: http://stock.bdslocphat.vn/2015/04/phan-tich-ky-thuat-ree.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.