Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SAM: Sóng 3 giảm mở rộng

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SAM: Sóng 3 giảm mở rộng

Chia buồn cho những ai đang cầm SAM, đoạn này sẽ là đoạn giảm không phanh :(


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.