Phân tích kỹ thuật nhóm Large cap: Xác nhận vào sóng 3 giảm

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Phân tích kỹ thuật nhóm Large cap: Xác nhận vào sóng 3 giảm

Như vậy phiên hôm nay nhóm Large Cap đã cho tín hiệu bán, xác nhận vào sóng 3 giảm :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.