Cập nhật PTKT cổ phiếu SCR: Thân cá đã vào

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Cập nhật PTKT cổ phiếu SCR: Thân cá đã vào

Chúc mừng những ai đã múc theo khuyến nghị của em đúng sóng 2 theo khuyến nghị tại bài cũ: http://stock.bdslocphat.vn/2015/06/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-scr.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.