Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FPT: Sóng hồi B

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FPT: Sóng hồi B

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HQC: Sóng giảm 5

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HQC: Sóng giảm 5

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HUT: Canh bán sóng hồi 2

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HUT: Canh bán sóng hồi 2

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HLD: Canh sóng giảm cuối bắt đáy

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HLD: Canh sóng giảm cuối bắt đáy

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CEO: Vào sóng 5 tăng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CEO: Vào sóng 5 tăng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SBT: Vào sóng 5 tăng giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SBT: Vào sóng 4

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIC: Vào sóng 3

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIC: Vào sóng 3

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KBC: Canh bán sóng hồi 4

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KBC: Canh bán sóng hồi 4


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ITA: Giảm tiếp

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ITA: Giảm tiếp

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Hồi là bán nhé

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Hồi là bán nhé

Phân tich kỹ thuật cổ phiếu HAG: Hồi là cơ hội bán

Phân tich kỹ thuật cổ phiếu HAG: Hồi là cơ hội bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CII: Hồi là cơ hội bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CII: Hồi là cơ hội bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BVH: Vào sóng mới?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BVH: Vào sóng mới?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: Đếm lại sóng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: Đếm lại sóng

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu API: Chuẩn bị giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu API: Chuẩn bị giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCM: Chuẩn bị giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCM: Chuẩn bị giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SJS: Tiếp tục giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SJS: Tiếp tục giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Sam: Giai đoạn giảm giá mới chỉ bắt đầu

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Sam: Giai đoạn giảm giá mới chỉ bắt đầu

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Còn giảm nữa

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Còn giảm nữa

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIP: Vào sóng 3 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIP: Vào sóng 3 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIS: Đà giảm vẫn còn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIS: Đà giảm vẫn còn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu MBB: Xác nhận vào sóng 3 giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu MBB: Xác nhận vào sóng 3 giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Hỏng Ăn Rồi

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Hỏng Ăn Rồi

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GMD: Đã đủ 5 sóng tăng, chuẩn bị giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GMD: Đã đủ 5 sóng tăng, chuẩn bị giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Có mùi khét?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Có mùi khét?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VCG: Hồi nhẹ sau đó giảm tiếp

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VCG: Hồi nhẹ sau đó giảm tiếp

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu S99: Xu hướng giảm dài hạn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu S99: Xu hướng giảm dài hạn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVX: Sẽ về lại đáy cũ 0.1x?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVX: Sẽ về lại đáy cũ 0.1x?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NDN: Chuẩn bị giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NDN: Chuẩn bị giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Giấy lộn đích thực

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Giấy lộn đích thực

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Xác nhận vào sóng 3 giảm target về 6

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Xác nhận vào sóng 3 giảm target về 6

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCN: Xu hướng giảm dài hạn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCN: Xu hướng giảm dài hạn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CSM: Xu hướng giảm dài hạn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CSM: Xu hướng giảm dài hạn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CII: Canh bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CII: Canh bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FPT: Canh bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FPT: Canh bán

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Phân tích kỹ thuật Hang Seng Index

Phân tích kỹ thuật Hang Seng Index: Đứt

Phân tích kỹ thuật Dow Jones: Chẳng có nhẽ?

Phân tích kỹ thuật Dow Jones: Chẳng có nhẽ?


Phân tích kỹ thuật ETF VNM: Xu hướng giảm dài hạn đã xác nhận

Phân tích kỹ thuật ETF VNM: Xu hướng giảm dài hạn đã xác nhận
Mây đã gẫy ở chart tuần.
Ma 50 cut Ma 200 chart tuần chỉ là vấn đề thời gian

Phân tích kỹ thuật Shang hai Composite Index

Phân tích kỹ thuật Shang hai Composite Index: Xác nhận mô hình tam giác hướng xuống, thời gian tới sẽ cắm mỏ :)
Vào thế Sóng xô bờ đá