Phân tích kỹ thuật ETF VNM: Xu hướng giảm dài hạn đã xác nhận

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Phân tích kỹ thuật ETF VNM: Xu hướng giảm dài hạn đã xác nhận

Phân tích kỹ thuật ETF VNM: Xu hướng giảm dài hạn đã xác nhận
Mây đã gẫy ở chart tuần.
Ma 50 cut Ma 200 chart tuần chỉ là vấn đề thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.