Phân tích kỹ thuật Shang hai Composite Index

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Phân tích kỹ thuật Shang hai Composite Index

Phân tích kỹ thuật Shang hai Composite Index: Xác nhận mô hình tam giác hướng xuống, thời gian tới sẽ cắm mỏ :)
Vào thế Sóng xô bờ đá


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.