Phân tích kỹ thuật HSX: Không nên mua mới - canh 1-2 phiên tới hạ tỷ trọng

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Phân tích kỹ thuật HSX: Không nên mua mới - canh 1-2 phiên tới hạ tỷ trọng

Phân tích kỹ thuật HSX: Không nên mua mới - canh 1-2 phiên tới hạ tỷ trọng, Nếu TT để mất mốc P (565.19) thì phải bán sạch


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.