Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Vào sóng 5 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Vào sóng 5 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Sắp vào sóng 5 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Sắp vào sóng 5 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Đà giảm còn dài

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Đà giảm còn dài, nhiều khả năng máng lợn vẫy gọi :)

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAI: Canh bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAI: Canh bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FLC: Sắp vào sóng 5 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FLC: Sắp vào sóng 5 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Canh bán khi đạt sóng 4 hồi

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Canh bán khi đạt sóng 4 hồi sau đó FIT sẽ vào sóng 5 giảm giá.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Vào sóng 5 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Vào sóng 5 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SCR: Sóng 5 canh chốt lời

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SCR: Sóng 5 canh chốt lời sau khi khuyến nghị mua tại topic cũ: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/2016/01/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-scr-song-5.html


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BID: Sắp vào sóng 3 giảm giá mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BID: Sắp vào sóng 3 giảm giá mạnh


Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HHS: Vẫn tiếp tục giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HHS: Vẫn tiếp tục giảm, Em này chết kể từ ngày em phán http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/2015/08/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-hhs-can.html bao nhiêu người chắc vỡ mặt với Em này nhỉ :)


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVD: Phang Vãi Đái

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVD: Em này đợt tới sẽ còn Phang Vãi Đái lắm nhé các Bác.


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: Giai đoạn nghỉ ngơi

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: Giai đoạn nghỉ ngơi, không nên vào mới, ai có hàng canh bán


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAI: Đà giảm vẫn tiếp tục

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAI: Đà giảm vẫn tiếp tục, Theo như những nhận định trước mình có khuyến nghị bán HAI từ khá lâu rùi http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/hai khả năng cao HAI sẽ vẫn tiếp tục hôn mê thời gian khá dài nữa


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Đà giảm vẫn còn mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Đà giảm vẫn còn mạnh lắm, 

Cách đây 1 thời gian khá dài mình có liên tục khuyến nghị bán HAG và hiện tại HAG đã giảm mạnh đúng như dự báo http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/hag

Hiện tại HAG nhiều khả năng vẫn còn giảm mạnh tiếp bà con bảo trọng.

Chart tuần HAG Sóng 3 giảm vẫn chưa đủ target

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GMD: Tăng giá như dự báo

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GMD: Tăng giá như dự báo và khuyến nghị mua trước đó. http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/2015/12/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-gmd-canh.html

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SCR: Sóng 5 tăng giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SCR: Sóng 5 tăng giá