Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: Giai đoạn nghỉ ngơi

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: Giai đoạn nghỉ ngơi

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: Giai đoạn nghỉ ngơi, không nên vào mới, ai có hàng canh bán


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.