Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Canh bán khi đạt sóng 4 hồi

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Canh bán khi đạt sóng 4 hồi

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Canh bán khi đạt sóng 4 hồi sau đó FIT sẽ vào sóng 5 giảm giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.