Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GMD: Tăng giá như dự báo

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GMD: Tăng giá như dự báo

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GMD: Tăng giá như dự báo và khuyến nghị mua trước đó. http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/2015/12/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-gmd-canh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.