Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SCR: Sóng 5 canh chốt lời

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SCR: Sóng 5 canh chốt lời

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SCR: Sóng 5 canh chốt lời sau khi khuyến nghị mua tại topic cũ: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/2016/01/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-scr-song-5.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.