Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Ceo: Giai đoạn tèo dần đều


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Ceo: Giai đoạn tèo dần đều

Sau khi nhận định sóng tăng của Céo dài 1 thời gian, và tạo đỉnh đúng như KB, hiện tại mình update chart như sau:

Chart ngày: Canh hồi té khẩn trương.

Chart tuần: Sóng 3 giảm giá.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Sóng 5 giảm giá


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Sóng 5 giảm giá cả trên chart ngày và tuần nhé. Bà con bảo trọng.

Chart ngày

Chart tuần: Sóng 3 ngắn thì sóng 5 bằng sóng 1 nhé, chuẩn bị vỡ cmn mồm :))