Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Ceo: Giai đoạn tèo dần đều

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Ceo: Giai đoạn tèo dần đều


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Ceo: Giai đoạn tèo dần đều

Sau khi nhận định sóng tăng của Céo dài 1 thời gian, và tạo đỉnh đúng như KB, hiện tại mình update chart như sau:

Chart ngày: Canh hồi té khẩn trương.

Chart tuần: Sóng 3 giảm giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.