Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Tiếp tục xu hướng giảm giá

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Tiếp tục xu hướng giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Tiếp tục xu hướng giảm giá

Chart ngày


Chart tuần


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.