Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Tiếp tục xu hướng tăng giá

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Tiếp tục xu hướng tăng giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Tiếp tục xu hướng tăng giá

Theo như phân tích cổ phiếu BMI ở topic cũ: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/2016/06/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-bmi.html đã xác định đúng hướng tăng giá ngắn hạn và dài hạn, hôm nay mình xin cập nhật đồ thì kỹ thuật như sau:

Đồ thị tính sóng ngày: Sóng 3 tăng giá

Đồ thị tính sóng tuần: Sóng 3 tăng giá

Đồ thị kỹ thuật Ichi tuần: Mây vào thế rất đẹp và đã đẩy giá.

Đồ thị kỹ thuật Ichi tháng: Đã thoát ra khỏi vùng đen tối suốt 1 thời gian dài, hiện tại mây đã đẩy giá phía trước là bầu trời.

Đồ thì kỹ thuật mẫu hình nến: Hiện tại BMI đã xác nhận vào mẫu hình tăng giác.

Tin tức ủng hộ cho việc tăng giá.

- Lợi nhận Quý II đột biết ghi nhận từ KQKD và thoái vốn khỏi PTI (dự kiến vượt cả năm 2015)
- Nhận cổ tức từ VNR...
- Chia thưởng tăng vốn 10% (sắp chốt)
- Được hưởng lợi cùng ngành bảo hiểm từ Nghị Quyết số 35/NQ-CP của Chính Phủ, xem chi tiết tại: http://vietbao.vn/Kinh-te/Nghi-quyet-35-Nganh-bao-hiem-da-co-dua-than/199156719/87/

Và rất nhiều tin khác, đặc biệt là thông tin SCIC có thể thoái vốn đang rò rỉ, số lg đang nắm giữ là 38,2 triệu cổ xem tại: http://s.cafef.vn/otc/SCIC-tong-cong-ty-dau-tu-va-kinh-doanh-von-nha-nuoc.chn

Với tỷ lệ sở hữu NDTNN là 43% http://s.cafef.vn/Lich-su-giao-dich-BMI-3.chn#data cộng với SCIC nắm giữ thì số lượng cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường không còn nhiều :)

Nếu SCIC thoái thật thì phê lắm các Cụ a :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.