Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VNM: Canh chốt lời trong ngắn hạn

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VNM: Canh chốt lời trong ngắn hạn


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VNM: Canh chốt lời trong ngắn hạn sau pic khuyến nghị mua vào tại: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/2016/07/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-vnm-song-5-tang-gia.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.