Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VNM: Sóng 5 tăng ngắn hạn và dài hạn

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VNM: Sóng 5 tăng ngắn hạn và dài hạn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VNM: Đồ thị ngày và tuần đều ủng hộ cho 1 con sóng 5 tăng ngắn hạn và dài hạn

Đồ thị Ngày

Đồ thị Tuần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.