Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KBC: Giai đoạn chỉ nên xem

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KBC: Giai đoạn chỉ nên xem


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BVS: Tăng như kịch bản

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BVS: Tăng như kịch bản

Xin được chúc mừng những ai mua được bvs đúng đáy tai khuyến nghị cũ: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/2016/08/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-bvs-canh-mua.html


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Tiếp tục đà tăng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Tiếp tục đà tăng

Xin được chúc mừng những ai đã bắt đáy BMI từ 23x như những nhận định trước: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/bmi thời gian tới là thời gian hái quả ngọt.

Chart bmi ngày

Chart bmi tuần.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Canh chặt trong 1 vài phiên nữa

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Canh chặt trong 1 vài phiên nữa, quan sát mốc S3 chart ngày và chart tuần.

Chart ngày

Chart tuần

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIT: Sóng 3 tăng giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIT: Sóng 3 tăng giá ngắn và dài hạn

Chart ngày

Chart tuần

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu hut: Canh mua

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu hut: Canh mua


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BVS: Canh mua

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BVS: Canh mua

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SSI: Canh mua

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SSI: Canh mua

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu MSN: Chuẩn bị có nhịp hồi ngắn hạn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu MSN: Chuẩn bị có nhịp hồi ngắn hạn sóng 4 trước khi vào sóng 5 giảm tiếp.
Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu TCM: Đà giảm vẫn còn

Theo như dự kịch bản khuyến nghị bán ở quanh mốc 30 trước khi bước vào nhịp giảm của sóng 3 dài hạn thì hiện tại TCM đang đi đúng như kb dự sẵn tại: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/2016/01/phan-tich-ky-thuat-co-phieu-tcm-canh.html

Mình xin update lại đồ thị nhu sau:

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Trên đường về 1K

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Trên đường về 1K, cổ phiếu VHG giảm mạnh như dự đoán của mình suốt 1 thời gian dài, xem toàn bộ quá trình dự kịch bản tại: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/vhg


Cập nhật đồ thị kỹ thuật cổ phiếu HAG

Cập nhật đồ thị kỹ thuật cổ phiếu HAG, Cổ phiếu đã giảm một quá trình dài theo đúng kịch bản dự đoán của tôi từ 22 xuống tới hiện tại, xem toàn bộ quá trình tài: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/hag hiện tại HAG sẽ có điểm cân bằng trong ngắn hạn tại quanh 4.5-4.8 trong thời gian tới