Cập nhật đồ thị kỹ thuật cổ phiếu HAG

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Cập nhật đồ thị kỹ thuật cổ phiếu HAG

Cập nhật đồ thị kỹ thuật cổ phiếu HAG, Cổ phiếu đã giảm một quá trình dài theo đúng kịch bản dự đoán của tôi từ 22 xuống tới hiện tại, xem toàn bộ quá trình tài: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/hag hiện tại HAG sẽ có điểm cân bằng trong ngắn hạn tại quanh 4.5-4.8 trong thời gian tới


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.