Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Tiếp tục đà tăng

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Tiếp tục đà tăng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Tiếp tục đà tăng

Xin được chúc mừng những ai đã bắt đáy BMI từ 23x như những nhận định trước: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/bmi thời gian tới là thời gian hái quả ngọt.

Chart bmi ngày

Chart bmi tuần.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.