Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Canh chặt trong 1 vài phiên nữa

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Canh chặt trong 1 vài phiên nữa

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Canh chặt trong 1 vài phiên nữa, quan sát mốc S3 chart ngày và chart tuần.

Chart ngày

Chart tuần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.