Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Trên đường về 1K

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Trên đường về 1K

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Trên đường về 1K, cổ phiếu VHG giảm mạnh như dự đoán của mình suốt 1 thời gian dài, xem toàn bộ quá trình dự kịch bản tại: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/vhg


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.