Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIT: Sóng 3 tăng giá

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIT: Sóng 3 tăng giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VIT: Sóng 3 tăng giá ngắn và dài hạn

Chart ngày

Chart tuần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.