Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Hold

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Hold


Đà tăng giá của BMI vẫn tiếp tục, canh chỉnh mua tiếp Hold trung và dài hạn, chúc mừng những ai mua theo khuyến nghị kể từ 23.xx tại: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/bmi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.