Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HUT: Canh chỉnh mua tiếp

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HUT: Canh chỉnh mua tiếp


Chúc mừng ai đã mua được HUT đúng đáy  theo khuyến nghị trước của mình tại: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/hut
Hiện tại HUT canh chỉnh vẫn mua tiếp được nhé, sóng vẫn chưa hết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.