Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu TCM: Hồi kỹ thuật


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu TCM: Hồi kỹ thuật trong thời gian tới

Đồ thị ngày

Đồ thị tuần

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu MSN: Canh bán


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu MSN: Canh bán

Đồ thị kỹ thuật ngày


Đồ thị kỹ thuật tuần


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HQC: Canh hồi là bán


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HQC: Canh hồi là bán


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VNM: Chỉnh vẫn chưa xong

Bản tin Thị trường Chứng khoán Chung cư Xuân Mai Complex

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VNM: Chỉnh vẫn chưa xong, gửi cả nhà đồ thị cùng tham khảo

Đồ thị kỹ thuật ngày cổ phiếu VNMĐồ thị kỹ thuật tuần cổ phiếu VNM